กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการย้าย Server ....

 
Geological Sciences, CMU

About Us

Curriculum

Courseware

Research

Staff

Contact Us

ตารางสอน/การใช้ห้องเรียน

pgph.geol.science.cmu.ac.th

link to 50ปี ธรณีเชียงใหม่

link2 to 50th Geology CMU

Department of Geological Sciences, Faculty of Science, Chiang Mai University

239 Huay Kaew Road, Chiang Mai, Thailand 50200

Tel. +66(0)53943417-9 Fax. +66(0)53892260